Webbhotell med cloud hosting

Cloud hosting, datormoln eller lagring i molnet har blivit ett nytt uttryck som många pratar om. Egentligen är det inte konstigare än att den data som lagras delas upp på flera servrar och ibland flera serverparker. Fördelen är att din data får en säkrare lagring och påverkas inte lika lätt av driftstörningar. Det är helt enkelt en form av redundans med bra skalbarhet.

Det blir vanligare och vanligare att webbhotell bygger sin infrastruktur på detta sätt. Hittills är det tveksamt om det visat sig vara en bättre lösning än webbhotell som kör separata webbservrar och när de inte kan ta emot fler kunder, öppnar man en ny.

Fördelen med cloud hosting är att i teorin ska det krävas mycket mer för att kunderna ska märka av tillfälliga driftstörningar på enskilda servrar och lösningen ska helt enkelt vara mer robust. Nackdelen är väl den att det fortfarande är ganska nytt och allt som är nytt har ofta barnsjukdomar. När något blir fel som påverkar åtkomsten till webbhotellet så påverkar det alla kunder, vilket resulterar i ett kaos.

Ett webbhotell som kör på den gamla metoden har kanske 10-15 webbservrar där det ligger ett x antal hundra kunder på varje server. Om en server där får problem så är det bara en liten del av webbhotellets kunder och du får inte samma negativa våg går ut över sociala medier och forum.

Den vanliga metoden där man kör separata webbservrar är känsliga mot att enstaka kunder tillfälligt överbelastar webbservern och i teorin löser cloud hosting detta då alla kunder delar på en större kapacitet vilket gör att där finns utrymme för detta.

Vill du satsa på ett webbhotell som kör detta så ta en titt på City Network och Crystone.

Det finns även möjlighet att få en egen server, eller rättare sagt en VPS i molnet. Fördelen med en gen VPS och cloud hosting teknik är att du kan uppgradera servern utan att installera om någonting och det sker på sekunder. Detta är en stor fördel mot en dedikerad server där du hade varit tvunget att fysiskt flytta dina server. Med denna teknik kan du uppgradera från en liten VPS med 1 CPU-kärna till 8 CPU-kärnor och 32GB RAM om det behövs.

Läs mer om dedikerad server och VPS på HyraEgenServer.se.


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!