Kontrollpanelen cPanel på webbhotell

Kontrollpanelen cPanel är en av världens mest använda kontrollpaneler på webbhotell. Det är en kontrollpanel där webbhotellet måste betala en licensavgift för att få använda. Detta är också orsaken till att många webbhotell valt att använda sig av ett annat alternativ.

WHM är den del av kontrollpanelen som administrerar alla användare och webbserverns all konfiguration medan cPanel är den del som riktar sig till konsumenterna för att administrera sina domäner, e-post och databaser etc.

I Sverige är kontrollpanelen inte lika vanlig som den är internationellt och priset kan givetvis vara en stor orsak till detta. Sveriges webbhotellsmarknad har hård konkurrens och om man kan slippa att betala en dyr licensavgift för kontrollpanelen så kan man också sänka priset på webbhotellet.

Två kända webbhotell i Sverige som använder cPanel är Oderland och Wopsa. Båda webbhotellen har sina servrar i datacenter belägna i Sverige. Det finns andra webbhotell som också erbjuder cPanel men dessa har inte sina servrar inom Sveriges gränser.

Många anser att cPanel är en av de bästa kontrollpanelerna och jag kan inte säga emot. Det är en mycket kompetent kontrollpanel där användarna dessutom känner sig hemma när de byter webbhotell och möts av ett familjärt gränssnitt.

Kontrollpanelen har dock längre varit avsedd för att köra på endast en webbserver och att använda tillsammans med lastbalansering och molnlösningar i kluster har varit svårt. Detta har gett sämre skalbarhet för webbhotellen och är ytterligare en anledning varför vissa webbhotell inte valt det.


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!